Na grafice tablica szkolna, a na niej kredą obrazek ściskajacych się dłoni w gescie powitania.

Spotkanie partnerów międzynarodowego projektu Sharing Ideas for Social Innovation (Si4Si)

Projekt SI4SI ma na celu wspieranie młodych ludzi poprzez aktywności
mające na celu zwiększenie ich kreatywności i konkurencyjności.

http://www.si4si.eu/

Cele szczegółowe to:
1) rozwijanie przedsiębiorczości wśród uczestników;
2) dostarczanie uczestnikom informacji na temat rozwijania i wdrażania
przedsięwzięć oraz przedsiębiorstw społecznych;
3) wymiana doświadczeń, narzędzi i najlepszych praktyk dotyczących
społecznych innowacji;
4) wyposażenie uczestników w narzędzia i metody z zakresu rozwoju
umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży;
5) rozwijanie nowych metod i narzędzi na rzecz przedsiębiorczości
społecznej;
6) dostarczenie uczestnikom informacji na temat możliwości programu
Erasmus + i wspieranie tworzenia nowych partnerstw;
7) rozwijanie solidarności, promowanie tolerancji i wspieranie
wzajemnego zrozumienia pomiędzy osobami mającymi różne pochodzenie,
inicjując dialog międzykulturowy między nimi oraz wspólne projekty
ponadnarodowe.
***
Sharing Good Practices for Social Innovation is a new Erasmus Plus
Youth KA2 Strategic Partnership project coordinated by the Italian
organisation Demostene Centro Studi per la Promozione dello Sviluppo
Umano. The project will run from July 2017 to December 2018 and will see
the participation of partners from different EU countries, namely:
United Kingdom, Spain, Greece, Spain, France and Poland. The project
aims to endorse young people from the participating counties to boost
their creativity and competitiveness, thus contributing to the
objectives and targets of Europe 2020 about Social Innovation (SI).

Data

lip 06 2018

Czas

10:00 - 17:00

Lokalizacja

sala: Erytrea I piętro

Organizator

Fundacja Autokreacja
Skip to content