Spotkanie na temat współpracy rozwojowej pomiędzy Polską i jej wschodnimi sąsiadami – ODWOŁANE PRZEZ ORGANIZATORA

Podczas spotkania chcemy podjąć dyskusję na temat współpracy
rozwojowej pomiędzy Polską i jej wschodnimi sąsiadami (ze
szczególnym uwzględnieniem współpracy polsko-ukraińskiej).
Spotkanie skierowane będzie do aktywistów działających na rzecz
dialogu polsko-ukraińskiego, jak również wszystkich zainteresowanych
szeroko pojętym partnerstwem wschodnim.
Spotkanie będzie miało charakter wywiadu z przedstawicielami osób
związanych z pracą trzeciego sektora, jak również z ekspertami
zajmującymi się krajami wschodu. Całość moderowana będzie przez
pytania dziennikarza prowadzącego.

spotkanie otwarte

***

During the meeting we want to discuss on development cooperation
between Poland and its eastern neighbors (with emphasis on cooperation
between Poland & Ukraine).

Data

cze 28 2018

Czas

17:00 - 19:00

Lokalizacja

sala: Ukraina - parter
Skip to content