Social inclusion of migrants and refugees

Wizyta studyjna 26 pracowników młodzieżowych
pracujących z uchodźcami i migrantami z 9 krajów: Polska, Austria,
Macedonia, Węgry, Litwa, Ukraina, Armenia, Gruzja, Azerbejdżan.

Poprzez realizację projektu pragniemy zapewnić forum do dyskusji i
wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń w zakresie włączania
migrantów oraz uchodźców do życia społeczności, do której
przybywają w celu krótko- lub długotrwałego pobytu. Chcemy, aby
uczestnicy poprzez udział w aktywnościach grupowych oraz dyskusjach,
poszerzyli wachlarz metod wykorzystywane w kształceniu pozaformalnym, w
pracy z młodzieżą z rodzin imigranckich i uchodźczych. Chcemy
wyposażyć uczestników w wiedzę i narzędzia pozwalające
przeciwdziałać powstawaniu radykalnych i agresywnych postaw wśród
młodych ludzi w stosunku do osób innej narodowości, wyznania, rasy.
Oczekiwanym rezultatem projektu jest także wyćwiczenie krytycznego i
analitycznego myślenia odnośnie doniesień medialnych prezentujących
zagadnienia związane z kryzysem migracyjnym.

Data

wrz 07 2017

Czas

10:00 - 12:00

Lokalizacja

sala: Somalia I piętro

Organizator

Fundacja Instytut Innowacji
Skip to content