Seminarium edukacyjne pt. „Ludobójstwa – pamięć dyskurs, edukacja”.

Konferencji w formie panelu dyskusyjnego, poświęconego problematyce ludobójstw –
pamięci, dyskursie publicznym i edukacji o ludobójstwach. Panel
dotyczący edukacji o ludobójstwach zostanie dodatkowo podsumowany i
zaprezentowany w powszechnie dostępnej broszurze edukacyjnej.

WSTĘP WOLNY

Projekt realizowany jest w ramach procedury minigrantów przyznawanych przez Centrum Wielokulturowe i współfinansowanych z budżetu m.st. Warszawy.

 

Data

paź 11 2018

Czas

11:00 - 16:00

Lokalizacja

sala: Ukraina - parter
Skip to content