Seminarium dla członków i członkiń Komisji Dialogu Społecznego

Seminarium dla członków i członkiń warszawskich Komisji Dialogu
Społecznego. Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń i
sieciowanie pomiędzy ciałami dialogu społecznego.

Data

wrz 25 2017

Czas

16:00 - 20:00

Lokalizacja

sala: Ukraina - parter

Organizator

Federacja Mazowia
Skip to content