Ramadan & Post w tradycji islamu – kolacja Iftar w Centrum Wielokulturowym

UWAGA! REJESTRACJA ZAMKNIĘTA!

РЕЄСТРАЦІЯ ЗАКРИТА!

REGISTRATION CLOSED!

Do końca kwietnia wyznawcy Islamu na całym świecie obchodzą święty miesiąc – Ramadan (dziewiąty miesiąc księżycowy) . Dla postronnych obserwatorów Ramadan kojarzy się z postem. Rzeczywiście jest to podstawa praktyki w tym miesiącu, ale nie tylko post jest wówczas dla muzułmanów ważny. To też czas głębokiej refleksji, modlitwy, powstrzymywania się od wszelkich złych uczynków, np. kłamstwa, to czas odzyskiwania samokontroli i pracy nad sobą. To czas, kiedy jeszcze bardziej serca i portfele otwierają się na potrzebujących w naszym otoczeniu.
Muzułmanie jedzą dwa posiłki w czasie Ramadanu – Iftar, po zachodzie słońca i suhur, przed wschodem. Szczególnie Iftar spożywa się w gronie rodziny i przyjaciół. Dlatego chcemy Was zaprosić na wspólną kolację Iftar 20 kwietnia 2022 do Centrum Wielokulturowego, którą organizujemy wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Instytutu Dialogu Dunaj. Dowiecie się więcej o Islamie i miesiącu Ramadan, zjemy wspólny posiłek oraz wysłuchamy koncertu.
Jeśli chcesz zasiąść do naszego wspólnego stołu wypełnij poniższy formularz (liczba miejsc ograniczona).
Until the end of April, followers of Islam around the world celebrate a holy month – Ramadan (the 9th lunar month) . For outsiders, Ramadan is associated with fasting. Indeed, this is the main practice during this month, but not only fasting is important for Muslims. It is also a time of deep reflection, prayer, abstaining from all evil deeds such as lying, a time to regain self-control and work on oneself. It is a time when we open our hearts and wallets even more to those in need around us.
Muslims eat two meals during Ramadan – Iftar, after sunset, and Suhur, before sunrise. Iftar in particular is eaten with family and friends. Therefore, we want to invite you to a shared Iftar dinner on April 20, 2022 at the Multicultural Center, which we are organizing together with our friends from the Dunaj Institute for Dialogue. You will learn more about Islam and the month of Ramadan, we will have a meal together and listen to a concert.
If you would like to sit at our common table fill out the form below (number of places limited).
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd9BBr4YXZviN…/viewform
До конца апреля последователи ислама во всем мире отмечают священный месяц – Рамадан (девятый лунный месяц). Для посторонних Рамадан ассоциируется с постом. Действительно, это основа практики в течение этого месяца, но не только пост важен для мусульман. Это также время для глубоких размышлений, молитв, воздержания от всех дурных поступков, таких как ложь, время для восстановления самообладания и работы над собой. Это время, когда сердца и кошельки еще больше открываются для нуждающихся вокруг нас.
Во время Рамадана мусульмане принимают пищу два раза – ифтар, после захода солнца, и сухур, перед восходом солнца. Ифтар, в частности, едят в кругу семьи и друзей. Поэтому мы хотим пригласить вас на совместный ужин Ифтар 20 апреля 2022 года в Мультикультурном центре, который мы организуем вместе с нашими друзьями из Дунайского института диалога. Вы узнаете больше об исламе и месяце Рамадан, мы вместе покушаем и послушаем концерт.
Если вы хотите сесть за наш общий стол, заполните форму ниже (количество мест ограничено).

Data

kwi 20 2022

Czas

19:00 - 21:00

Lokalizacja

sala: Ukraina - parter

Organizator

Centrum Wielokulturowe i Instytut Dialogu Dunaj
Skip to content