„Radio Swoboda” – wykład prawny oraz warsztat kreatywny.

Organizujemy warsztaty samopomocy, grę psychologiczną, warsztaty artystyczno-terapeutyczne. Wszystkie formaty są interaktywne, zaprojektowane nie tylko po to, aby opowiedzieć o potrzebie pomocy psychologicznej, ale także dać osobie najprostsze narzędzia do samopomocy. Grupa psychologów dystrybuuje również produkty drukowane i / lub elektroniczne z numerami alarmowymi pomocy psychologicznej, bazami psychologów-wolontariuszy, grupami wsparcia offline w miastach, w których odbywa się wydarzenie. Prawnicy prowadzą wykłady i seminaria, opowiadają o innowacjach na Ukrainie i udzielają informacji na temat warunków przyjmowania uchodźców za granicą. Wyjaśniają skomplikowane informacje prostymi słowami i pomagają zorientować się w organach państwowych nowego kraju.

Формат встреч – практикум самопомощи, психологическая игра, арт-терапевтический воршкоп, подобное. Все форматы – интерактивные, призванные не только рассказать о необходимости психологической помощи, но и дать человеку простейшие инструменты для самопомощи. Также группа психологов распространяет печатную и/или электронную продукцию с экстренными номерами психологической помощи, базами психологов-волонтеров, оффлайн-группами поддержки в городах, принимающих ивент. Юристы проводят лекции и семинары, рассказывают о нововведениях в Украине и предоставляют информацию об условиях приема беженцев за границей. Простыми словами объясняют сложную информацию и помогают сориентироваться в государственных инстанциях новой страны.

 

Chcesz być na bieżąco? Zamów newsletter Centrum.

Data

wrz 19 2023

Czas

09:30 - 18:30

Lokalizacja

Somalia i Warszawa

Organizator

Centrum Wielokulturowe
Skip to content