Porady prawne

Porady skierowane są do cudzoziemców przebywających na terenie Warszawy.

Dyżury realizowane są po wcześniejszym umówieniu. Zapisy pod numerem telefonu 22  648 11 11

Udzielamy porad i wsparcia w zakresie m.in.:

  • legalizacji pobytu, w tym doradztwa w zakresie odpowiedzi na wezwania organu, uzupełnienie dokumentów oraz odwołań od decyzji, obywatelstwa,
  • zawarcia związku małżeńskiego w tym pomiędzy cudzoziemką/cem a obywatelką/em polskim,
  • spraw z zakresu prawa pracy, praw pracowniczych w tym zatrudnienia, w zakresie warunków pracy i płacy, nawiązywania i rozwiązywania umów, wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
  • z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego,
  • problemów z zadłużeniem.

Porad udziela doświadczony zespół prawników, który koordynuje radca prawny Marek Chodnicki – prawnik od lat związany z organizacjami pozarządowymi.

Appointments shall be scheduled with a previous message or a phone call. Registration by phone 22  648 11 11

We provide legal support and advice in i.a.:

✓ the legalization of residence of foreigners in Poland, including advice on responding to requests from the authorities, completion of supplemental documents and appeals against administrative decisions, as well as assisting in application for the citizenship,
✓ the marriage registration, including marriages between a foreigner and a Polish citizen,
✓ matters in the area of labour law and employee rights, including: employment, employment and remuneration conditions, conclusion and termination of employment contracts, performing work under a contract of mandate or a contract for specified work,
✓ matters in the area of civil and family law,
✓ debt problems.
Advice is provided by an experienced team of lawyers coordinated by legal adviser r.pr. Marek Chodnicki – a lawyer associated with non-governmental organizations for many years.

Консультации осуществляются по предварительной записи. Регистрация по телефону 22  648 11 11

Мы предоставляем консультации и поддержку на темы:
✓ легализация пребывания, в том числе консультации по ответам на запросы властей, дополнение документов и обжалование решений, гражданство
✓ заключение брака, в том числе между иностранцем и гражданином Польши,
✓ вопросы в области трудового права, прав работников, включая занятость, в области условий труда и оплаты, заключения и расторжения договоров, выполнения работы по мандатному договору, для конкретной работы,
✓ в сфере гражданского и семейного права,
✓ долговые проблемы.
Консультации предоставляет опытная команда юристов, которую координирует юрисконсульт Марек Ходницки – юрист, который много лет связан с неправительственными организациями.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na newsletter Centrum. 


Data

lip 08 2020 - wrz 30 2021

Czas

17:30 - 19:00

Lokalizacja

sala: Tunezja

Organizator

Centrum Wielokulturowe
Skip to content