Multicultural Art Collective

[ENG]
On February 26 we invite you to participate in the third meeting of the multicultural art collective. We are open to people with different artistic interests.
We want to work together for mutual success and intercultural dialogue, but also to be a support for each other in our individual creative endeavors.
We would like to meet you this Saturday, February 26, at 12:00 in the Multicultural Centre, 54 Jagiellońska Street (entrance from pl. Haller), room „Somalia”. 🎨🎭🕺
*The goal, which we agreed on during our last meeting, is for each of us to create an artwork or a performance that could represent your current creative needs and aspirations – in order to share them with the group and help to define our common guiding idea.
So get to work and see you Saturday!
[RU]
26 февраля мы приглашаем вас принять участие в третьей встрече мультикультурного художественного коллектива. Мы открыты для людей с различными художественными интересами.
Мы хотим работать вместе для достижения взаимного успеха и межкультурного диалога, а также быть поддержкой друг для друга в нашей индивидуальной творческой деятельности.
Мы ждём Вас в эту субботу, 26 февраля, в 12:00 в Мультикультурном центре по адресу: улица Jagiellońska 54 (вход со стороны Plac Hallera), кабинет „Сомали”.
Целью нашей встречи является создание художественного произведения или спектакля отражающего ваши текущие творческие потребности и стремления, чтобы поделиться ими с группой и помочь определить нашу общую руководящую идею.
Так что приступаем к работе и до встречи в субботу!
[PL]
26 lutego zapraszamy do udziału w trzecim spotkaniu wielokulturowego kolektywu artystycznego. Jesteśmy otwarci na osoby o różnych zainteresowaniach artystycznych.
Chcemy wspólnie pracować na rzecz wzajemnego sukcesu i dialogu międzykulturowego, ale także być dla siebie wsparciem w naszych indywidualnych działaniach twórczych.
Chętnie spotkamy się z Wami w najbliższą sobotę, 26 lutego o godz. 12:00 w Centrum Wielokulturowym ul. Jagiellońska 54 (wejście od pl. Hallera), sala „Somalia”. 🎨🎭🕺
*Celem do zrealizowania, który ustaliliśmy podczas naszego ostatniego spotkania, jest stworzenie przez każdego z nas pracy artystycznej lub performance’u, który mógłby reprezentować Wasze aktualne potrzeby i aspiracje twórcze – aby podzielić się nimi z grupą i pomóc w sprecyzowaniu naszej wspólnej myśli przewodniej.
Bierzcie się więc do pracy i do zobaczenia w sobotę!

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na newsletter Centrum. 


Data

lut 26 2022

Czas

12:00 - 15:00

Lokalizacja

sala: Somalia I piętro

Organizator

Centrum Wielokulturowe
Skip to content