Multicultural Art Collective – first meeting.

tłumaczenie polskie poniżej

[ENG]
The Multicultural Centre is launching an Artistic Collective!
🎨🎻🎭
If you are a foreigner living in Warsaw and you are involved in artistic activity on your own or with a group, we invite you to take part in a unique undertaking aimed at creating multicultural art projects. We invite people from various fields of artistic activity: visual artists, musicians, dancers, actors, writers and others. You will have the opportunity to meet and work with artists from different cultures and art fields on joint projects. If you feel that collective work is something for you, that you are looking for an intercultural dialogue in art, you want to meet other migrant artists, share your culture and vision, or simply create together with others, we invite you to the first familiarisation and information meeting this Saturday, 12 February, at 12:00, at the Multicultural Centre.

Next meetings of the collective will take place every Wednesday from 17:00 to 19:30 and Saturdays between 12:00 and 15:00. We look forward to engaging you in regular meetings.

(meetings held in English)

[PL]
W Centrum Wielokulturowym uruchamiamy Kolektyw Artystyczny!
🎨🎻🎭
Jeżeli jesteś cudzoziemcem lub cudzoziemką mieszkającym w Warszawie i prowadzisz sam, lub w grupie działalność artystyczną, zapraszamy Cię (Was) do udziału w unikatowym przedsięwzięciu, które ma na celu tworzenie wielokulturowych przedsięwzięć artystycznych. Zapraszamy osoby zaangażowane w różnorodne formy działalności artystycznej: artystów plastyków, muzyków, tancerzy, aktorów, pisarzy i innych. Będziecie mieć okazję poznać i pracować z twórcami z różnych kultur i dziedzin sztuki przy wspólnych projektach. Jeżeli czujesz, że kolektywne działanie to coś dla Ciebie, że szukasz międzykulturowego dialogu w sztuce, chcesz poznać innych artystów migranckich, dzielić się swoją kulturą i wizją lub po prostu tworzyć wspólnie z innymi, to zapraszamy Cię na pierwsze spotkanie zapoznawczo-informacyjne w najbliższą sobotę 12 lutego o godz. 12:00 do Centrum Wielokulturowego.

Kolejne spotkania kolektywu będą odbywać się we wszystkie środy od 17:00 do 19:30 oraz soboty między 12:00 a 15:00. Liczymy na zaangażowanie w regularne spotkania.

(spotkania prowadzone po angielsku)

 

 

 

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na newsletter Centrum.


Data

lut 12 2022

Czas

12:00 - 13:00

Lokalizacja

sala: Ukraina - parter

Organizator

Centrum Wielokulturowe
Skip to content