Modelowa rewitalizacja miast

Spotkanie zespołu eksperckiego działającego na rzecz opracowania
modelu angażowania mieszkańców w podnoszenie atrakcyjności
przestrzeni publicznych na obszarach rewitalizowanych.

spotkanie zamknięte

Data

cze 07 2018

Czas

09:00 - 13:00

Lokalizacja

sala: Somalia I piętro

Organizator

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Skip to content