Kiermasz świąteczny i impreza mikołajkowa / Santa Claus fair

10 grudnia Centrum Wielokulturowe organizuje wielki, mikołajkowy kiermasz!⛄️🎁
Zapraszamy wszystkich naszych sąsiadów i odwiedzających na moc atrakcji!🥰
Rozkład imprezy:
❄️sala Ukraina – scena
12:00 Oficjalna inauguracja kiermaszu. – powitanie gości, artystów i
rzemieślników. Przedstawienie planu imprezy. (Chcesz zgłosić swoje stoisko? napisz na: mateusz@cww.waw.pl)
12:30 Przegląd piosenki wielokulturowej. – zaproszeni artyści z różnych
diaspor zaprezentują utwory tradycyjne i okołoświąteczne. (Chcesz się zgłosić? nie jest za późno, napisz na: kamila@cww.waw.pl)
13:30 Krótka prezentacja “Pierogi zlepiają nasz Świat”. – nasz prelegent
opowie o historii pierogów. Dania banalnego, a jednak obecnego w wielu
kulturach na całym świecie i będącego ich ważnym, czasami wręcz
nieodłącznym elementem.
13:45 Poczęstunek z tradycyjnymi pierogami i zupą. – posiłek dla wszystkich
uczestników imprezy
14:00 Zaproszenie dzieci do sali zabaw oraz dorosłych do udziału w
warsztatach rzemieślniczych oraz dalszej części kiermaszu.
15:00 Oficjalne zakończenie kiermaszu – podziękowanie dla rzemieślników
i rzemieślniczek oraz artystów
16:00 Przewidywana godzina zakończenia wydarzenia
❄️ sala Warszawa – warsztaty rzemieślnicze i plastyczne
14:00-16:00 Zróbmy sobie prezent! – 3 stoiska warsztatowe: warsztaty z
własnoręcznego wykonywania mydeł oraz świec, a także warsztaty DIY z
motywami świątecznymi
❄️sala Somalia – animacja i zabawy dla dzieci
14:00-16:00 Piniata i Zabawy w interaktywnym świecie. – program dla
młodszych uczestników kiermaszu, planujemy rozbicie piniaty z cukierkami
i program zabaw z animatorem z użyciem magicznego dywanu.

Część dochodów z kiermaszu zostanie przeznaczona na pomoc dla uchodźców.
[eng]
On December 10, the Multicultural Center is organizing a huge Santa Claus fair!⛄️🎁
We invite all our neighbors and visitors for a lot of fun!🥰
Schedule of the event:
❄️sala Ukraine – stage
12:00 Official inauguration of the fair. – Welcoming guests, artists and
craftsmen. Presentation of the event plan. (Would you like to submit your booth? write to: mateusz@cww.waw.pl)
12:30 Multicultural song review. – Invited artists from various
diasporas will present traditional and Christmas songs. (Want to apply? it’s not too late, write to: kamila@cww.waw.pl)
13:30 Short presentation „Pierogi glue our World”. – our speaker
will talk about the history of dumplings. A trivial dish, yet present in many
cultures around the world and being an important, sometimes even an
integral part of them.
13:45 Refreshment with traditional dumplings and soup. – A meal for all
participants of the event
14:00 Invitation for children to the playroom and for adults to participate in the
craft workshops and the rest of the fair.
15:00 Official end of the fair – thanking the artisans and artists
16:00 Expected closing time of the event
❄️ room Warsaw – craft and art workshops
14:00-16:00 Let’s make a gift! – 3 workshop booths: workshops in
handmade soaps and candles, as well as DIY workshops with
Christmas themes
❄️ Somalia room – animation and games for children
14:00-16:00 Piñata and Fun in the interactive world. – program for
younger participants of the fair, we plan to break a piñata with candy and a
fun program with an animator using a magic carpet.

Part of the proceeds from the fair will be donated to refugee aid.

Data

gru 10 2022

Czas

12:00 - 16:00

Lokalizacja

Centrum Wielokulturowe

Organizator

Stowarzyszenie Pro Humanum
Skip to content