Kawiarenka językowa | Language cafe | Языковое кафе

[PL] [ENG] [RU]
Czy uczysz się polskiego? Czy chcesz mówić płynniej i pozbyć się bariery językowej? Dołącz do naszej Kawiarenki Językowej, gdzie będziesz mógł poprawić swoje kompetencje językowe przy kubku gorącej kawy.
Celem naszego przedsięwzięcia jest stworzenie komfortowej przestrzeni dla osób uczących się polskiego, które czują się niepewnie rozmawiając w nim.
W trakcie spotkań będziemy rozmawiali na wspólnie wybrane tematy, co będzie moderowane przez native speakerów chętnych do pomocy i poprawy błędów.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 26 stycznia o godzinie 18 w CWW.
Zapraszamy was na to i na kolejne spotkania co tydzień o tej samej porze!
[ENG]
Are you learning Polish? Do you want to speak more fluently and get rid of the language barrier? Join our Language Café, where you can improve your language skills over a cup of hot coffee!
The aim of our project is to create a comfort zone for learners of Polish, who feel insecure talking in it.
During the meetings we will talk about topics chosen together, which will be moderated by native speakers willing to help and correct mistakes.
The first meeting will take place on 26 January at 6 pm in the Centre.
We invite you to this and the following meetings every week at the same time!
[RU]
Вы изучаете польский язык? Вы хотите говорить более свободно и избавиться от языкового барьера? Присоединяйтесь к нашему языковому кафе, где вы сможете улучшить свои языковые навыки за чашкой горячего кофе.
Цель нашего проекта – создать комфортное пространство для изучающих польский язык, которые чувствуют себя неуверенно, разговаривая на нем.
Во время встреч мы будем говорить на выбранные вместе темы, которые будут модерировать носители языка, готовые помочь и исправить ошибки.
Первая встреча состоится 26 января в 6 часов вечера в CWW.
Мы приглашаем вас на эту и следующие встречи каждую неделю в одно и то же время!

Chcesz być na bieżąco? Zamów newsletter Centrum.

Data

sty 26 2022

Czas

18:00 - 19:00

Lokalizacja

sala: Ukraina - parter
Kategoria

Organizator

Centrum Wielokulturowe
Skip to content