Interdyscyplinarna otwarta konferencja „Skąd ciało wiedziało?”

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń między
osobami, którym bliski jest główny temat konferencji –
ucieleśnienie. Konferencja prócz celu popularnonaukowego ma także
charakter sieciujący i angażujący – każdy może przyjść i wziąć
w niej udział. Zależy nam na różnorodności perspektyw, dlatego z
chęcią witamy przedstawicieli różnych dyscyplin akademickich
(kognitywistyka, antropologia, psychologia, kulturoznawstwo,
językoznawstwo, etnologia, robotyka, teatrologia i inne), zawodów
(animacja kultury, aktorstwo, streetwork, reportaż i inne) i
środowisk. Zapraszamy wszystkich, którzy interesują się tematyka
ucieleśnienia albo chcieliby i chciałyby się o nim dowiedzieć.

Konferencja prócz charakteru popularnonaukowego ma również mieć
charakter sieciujący i integracyjny – nie tylko ludzi z różnych
dziedzin nauki, ale także zawodów i środowisk. Ma być miejscem,
gdzie wiedza mogą podzielić się naukowcy, praktycy i osoby, którym
bliski jest temat ucieleśnienia. Podczas konferencji planujemy
organizacje wydarzeń towarzyszących, mających wspierać idee
integracji i dzielenia się wiedzą. Tymi formami są:
– Panele tematyczne i dyskusyjne,
– Warsztaty (temat: praca z ciałem, psychodrama, planowanie
partycypacyjne, warsztaty wokalneodstresowujące),
– Wspólne posiłki,
– „Speed data-ing” – konsultacje swoich projektów, pomysłów i
rozważań z naukowcami, aktywistami i praktykami w krótkich
spotkaniach indywidualnych)
– Badania ewaluacyjne o charakterze sieciującym i animującym.

Data

maj 26 2018

Czas

10:00 - 15:00

Lokalizacja

Ukraina, Somalia, Peru

Organizator

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
Skip to content