Festiwal Romani Kultura

Wędrujący Festiwal „Romani Kultura”: Warszawa 2024 – Bareforytka Roma

Festiwal “Romani Kultura” co roku wędruje po Polsce, by prezentować szerokiej publiczności najciekawsze osiągnięcia kulturalne romskiej mniejszości etnicznej, mieszkającej i tworzącej w wybranym regionie kraju. W 2024 r. ma służyć prezentacji osiągnięć kulturalnych Romów zamieszkujących od pokoleń Warszawę. Ma wzmocnić działania twórcze podejmowane w ramach tej kultury lokalnej i udokumentować jej najciekawsze zjawiska.

Bafreforytka Roma – warszawscy Romowie

Tradycyjna kultura Romów jest częścią polskiego dziedzictwa kulturowego. Romani kultura jest jedna, ale ma wiele twarzy. Wielość jej przejawów, zróżnicowanie w zależności od miejsca zamieszkania i historii danej społeczności, wpłynęły na to, że zdecydowaliśmy się utworzyć formułę festiwalu wędrownego – wędrującego po Polsce, dokumentującego i prezentującego osiągnięcia Romów z różnych grup i w różnych miejscach zamieszkania. “Romani Kultura” to wędrujący festiwal kultury Romów. W roku 2024 gospodarzami Festiwalu będą romscy działacze, artyści, twórcy kultury z Warszawy i województwa mazowieckiego, czyli Bareforytka Roma, co w romani oznacza Romowie z wielkiego miasta, czyli właśnie warszawscy Romowie.

Sawore – wszyscy

Prezentacja najciekawszych osiągnięć kulturalnych warszawskich Romów nastąpi podczas festiwalowych wydarzeń zorganizowanych w prężnym ośrodku kultury – Centrum Wielokulturowym, położonym w ruchliwym miejscu na Pradze Północ.

Do realizacji projektu zaprosimy twórców i działaczy romskich z Warszawy, a także wybitnych romologów. Z nimi wspólnie zorganizujemy Festiwal, w którym weźmie udział społeczność romska zamieszkująca ten region, zaproszeni goście, a także przypadkowi przechodnie i turyści.

IV edycja Wędrownego Festiwalu “Romani Kultura” odbędzie się w sobotę 8 czerwca 2024 r. w Centrum Wielokulturowym w Warszawie. Trwać będzie cały dzień.

Program (w budowie)

– 11.00 – 19.00 – całodzienna ekspozycja kącika etnograficznego prezentującego zbiory Muzeum Kultury Romów w Warszawie połączona z cyklicznym oprowadzaniem kuratorskim;

– 11.00 – 14.00 – integracyjne wielkoformatowe warsztaty malarskie prowadzone gościnnie przez Różę i Noemi Łakatosz. Warsztaty będą miały charakter wielopokoleniowy. Na wielkim formacie powstanie praca malarska poświęcona współczesnej romskiej tożsamości, tworzona przez wszystkich chętnych gości według autorskiej koncepcji artystek. W tych działaniach opartych na intuicji, nie potrzebne będą żadne specjalne umiejętności, wziąć w nich będzie mógł udział każdy chętny i dołączyć do wspólnej pracy w dowolnym momencie;

– 13.00 – 14.00 – prezentacja zbiorów Muzeum Kultury Romów w Warszawie – prelekcja wraz z prezentacją multimedialną;

– 14.00 – 16.00 – Miro Iło (moje serce) – warsztaty plastyczne dla dzieci: głośne opowiadanie bajek romskich przez ich autorów Rajmunda Siwaka i Różę Łakatosz i wykonywanie przez dzieci do nich ilustracji oraz tworzenie romskich znaków graficznych na torbach tekstylnych. Warsztaty poprowadzi Noemi Łakatosz;

– 16.00 – 17.00 – dyskusja panelowa poświęcona obecnej sytuacji kultury Romów w Warszawie: prowadząca: Agnieszka Caban z Fundacji “Dom na pograniczu”, uczestnicy/uczestniczki: Ewa Pawłowska ze społeczności warszawskich Romów, Andrzej Grzymała-Kazłowski z Muzeum Kultury Romów w Polsce oraz Roksana Wajs i Patrycja Jenny Mroczek Wajs.

– 17.00 – 18.00 – biesiada muzyczna: koncert zespołu Jędrka Pawłowskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2024

Data

cze 08 2024

Czas

11:00 - 18:00

Więcej informacji

information in English

Lokalizacja

Centrum Wielokulturowe
Skip to content