Festiwal inspiracji i wymiany doświadczeń

Centrum Wolontariatu w Warszawie w ramach kontynuacji projektu
„Wsparcie organizatorów wolontariatu w Warszawie” planuje
zorganizować w czerwcu b.r. „Festiwal Ochotników Warszawskich” dla
koordynatorów wolontariatu. W trakcie 2 dniowej imprezy (piątek-
sobota) odbywać się będą m.in. warsztaty tematyczne, dyskusje,
giełda dobrych praktyk, wspólna akcja wolontariacka w przestrzeni
miejskiej z udziałem koordynatorów wolontariatu.
Festiwal ma niekrępującą formułę: uczestnicy wymieniają się
doświadczeniami, biorą udział w kilku równolegle trwających
warsztatach i spotkaniach, odbywają się prezentacje i dyskusje (Hyde
Park), uczestnicy prezentują swoje materiały
wykorzystywane we współpracy z wolontariuszami, trwają targi
wolontariatu (prezentowane są oferty prac dla
wolontariuszy).
W ramach Festiwalu organizatorzy wolontariatu będą mogli także
prowadzić autorskie warsztaty i spotkania.

Data

cze 09 2018

Czas

10:00 - 14:00

Lokalizacja

Ukraina, Wietnam i Erytrea

Organizator

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
Skip to content