Europejskie Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa

European Meeting of People Experiencing Poverty organizowane są
nieprzerwalnie od 2001 roku i gromadzą setki delegatów z całej
Europy. Celem spotkań jest zwiększenie udziału osób dotkniętych
ubóstwem w procesach kształtowania polityki na poziomie lokalnym,
krajowym i europejskim. Stymulują one także wymianę doświadczeń
między uczestnikami, umożliwiając później realizację wspólnych
projektów.

Udział w European Meeting of People Experiencing Poverty poprzedza
seria spotkań przygotowawczych organizowana na poziomie lokalnym, w każdym z europejskich krajów.

Drugie z kolei organizowane w tym roku spotkanie poświęcone zostanie
tematyce rosnącego zadłużenia, które sięga w Polsce blisko 50 mld.
zł. Z czego ono wynika? Czy na pułapkę zadłużenia narażone są
tylko osoby doświadczające ubóstwa? Wspólnie z uczestnikami
zastanowimy się także nad konsekwencjami tego stanu dla jednostek oraz
możliwymi rozwiązaniami tego problemu dzięki wsparciu środowiska
lokalnego – samorządowych instytucji pomocowych oraz organizacji
pozarządowych.

Spotkanie ma charakter zamknięty.

Odpowiedzialna z ramienia CWW Oleksandra Pustova

Data

sie 26 2017

Czas

10:00 - 15:00

Lokalizacja

sala: Somalia I piętro

Organizator

Kościół Armia Zbawienia w RP
Skip to content