Dialog społeczny nad polityką integracji / Community dialogue on integration policy / Диалог сообщества по политике интеграции

 W naszych miastach mieszka coraz więcej cudzoziemców.
Mimo to, nadal nie ma żadnej polityki integracyjnej na szczeblu centralnym. Dlatego wspólnie z zainteresowanymi stronami (cudzoziemcami i Polakami
mieszkającymi w Warszawie) przyjrzymy się temu, co się składa na proces integracji, jakie wyzwania się z tym wiążą i jak możemy próbować im zaradzić na szczeblu lokalnym.

Cały proces odbędzie się w formule design thinking. Przewidujemy dwa spotkania: na pierwszym poprosimy cudzoziemców o podzielenie się swoimi doświadczeniami, wrażeniami i opiniami.
Na tej podstawie zmapujemy istniejące wyzwania i potrzeby, a następnie zaprosimy Polaków do tworzenia rozwiązań, które mogą tym wyzwaniom i potrzebom sprostać, w miarę naszych możliwości (wiele aspektów polityki integracyjnej leży poza zasięgiem mieszkańców czy samorządu).

***
The number of foreigners in our cities is growing, yet there is no central integration policy. This is why we invite the concerned parties
(foreigners and Poles living in Warsaw) to take a look at the integration process and its components, the challenges it poses and possible solutions on local level.

 

 

Projekt realizowany jest w ramach procedury mini-grantów przyznanych przez Centrum Wielokulturowe i finansowany z budżetu m.st. Warszawy

 

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na newsletter Centrum. 

Data

paź 24 2020

Czas

11:00 - 14:00

Lokalizacja

sala: Somalia I piętro

Organizator

Dom Otwarty
Skip to content