Czy islam może być cool? Muzułmańska kultura popularna – wykład dla młodzieży.

Wykład dr Katarzyny Górak – Sosnowskiej dla młodzieży licealnej.

Katarzyna Górak-Sosnowska – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie religioznawstwo (2015), doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (2007) i potrójny magister. Pracuje w Katedrze Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od kilkunastu lat zajmuje się współczesnym Bliskim Wschodem oraz społecznościami muzułmańskimi w Europie. Od 2012 r. pełni funkcję prodziekana Studium Magisterskiego SGH. Wydała 5 monografii, w tym: Deconstructing Islamophobia in Poland (2014), Bankowość muzułmańska (współautor, 2013) i Muzułmańska kultura konsumpcyjna (2011), książkę popularnonaukową w formie wywiadu Rozmowy o islamie (2016) oraz liczne materiały z zakresu edukacji międzykulturowej. Obecnie kieruje dwoma projektami ref:EU  Muslim minorities and the refugee crisis in Europe (grant Erasmus+ Jean Monnet Project) oraz Kontestowana tożsamość: społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam (grant NCN). Inicjatorka i koorydnatorka Forum Dziekanatów (http://dziekanaty.pl) i autorka bloga Dziekanatu Studium Magisterskiego (http://www.dziekanat.waw.pl). Komentatorka bieżących wydarzeń dotyczących świata islamu w polskich środkach masowego przekazu.

Data

lut 28 2018

Czas

14:00 - 15:30

Lokalizacja

sala: Ukraina - parter

Organizator

Centrum Wielokulturowe
Skip to content