Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców

Branżowe Komisja Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców jest gremium
inicjatywno-doradczymi stworzonym przez zainteresowane organizacje
pozarządowe oraz m.st. Warszawę.
Więcej informacji na stronie
http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/komisja-dialogu-spo-ecznego-ds-cudzoziemc-w.

Data

lip 04 2018

Czas

16:30 - 18:30

Lokalizacja

sala: Ukraina - parter

Organizator

Centrum komunikacji Społecznej Urzędu m.st.Warszawy
Skip to content

Zamów nasz newsletter:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej przez Warszawskie Centrum Wielokulturowe w celu otrzymywania newslettera. Wiem, że mogę tę zgodę wycofać w każdej chwil