Warsztat III – PIÑATAS w ramach Weekendu kulturowego z Meksykiem

Na warsztatach wyjaśnimy pochodzenie tradycji piñaty, jej znaczenie podczas świąt Bożego Narodzenia oraz pokazujemy metody i techniki jej wykonania. Wykonywana przez nas piñata stanowi kluczowy element obchodów tzw. Posada. Posada to przedstawienie wędrówki, jaką odbyli Maryja i Józef (pielgrzymi) przed narodzeniem jej syna
(Jezusa z Nazaretu). Organizuje się ją i przedstawia zazwyczaj 9 razy (odpowiadające 9 miesiącom ciąży
Maryi). W przedstawieniu biorą udział dwie grupy: osoby towarzyszące pielgrzymom (Maryi i Józefowi) oraz osoby, które otwierają drzwi i dają schronienie (posadę) pielgrzymom. Obie grupy w końcu łączą się w domu, który otwarł drzwi pielgrzymom aby ich przenocować. Przedstawienie kończy się zabawą, podczas której rozbija się piniatę, rozdaje się dzieciom torebki ze słodyczami (tzw. aguinaldos), pije się poncz, je się tradycyjne meksykańskie potrawy i tańczy.
W Meksyku posady (przedstawienia tej wędrówki) organizuje się w każdej miejscowości czy dzielnicy.
Sąsiedzi zbierają się i decydują, w których domach odbędzie się posada, współpracują przy robieniu piniaty, ponczu i potraw aby podczas tych 9 zabaw (9 posad) wspólnie świętować. W odróżnieniu od Bożego Narodzenia, które jest bardziej rodzinne, posady to imprezy sąsiedzkie lub wspólnotowe poprzedzające dni 24 i 25 grudnia.

 

Projekt realizowany jest w ramach procedury minigrantów przyznawanych przez Centrum Wielokulturowe i współfinansowanych z budżetu m.st. Warszawy.

Data

paź 28 2018

Czas

10:15 - 12:15

Lokalizacja

sala: Erytrea I piętro
Skip to content