Spotkanie dla wolontariuszy.

Wspaniali wolontariusze (oraz Ci, którzy chcą nimi zostać) Centrum Wielokulturowego! 🌍🤝
Z radością zapraszamy Was na spotkanie, które odbędzie się już 30 stycznia! 🎉🎊
Chcemy podzielić się z Wami planami na rok 2024 oraz zaprosić do aktywnego uczestnictwa w życiu Centrum. To dla nas wyjątkowa okazja, abyśmy mogli poznać Was lepiej i podzielić pomysłami na rozwijanie naszej wspólnoty.
Podczas spotkania będziemy prezentować, jakie projekty i inicjatywy planujemy na bliższą i dalszą przyszłość oraz przedstawimy Wam możliwości zaangażowania się w tegoroczne aktywności. Będzie to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń i feedbacku z Waszej strony dla nas.
Podczas spotkania zostaną omówione wszelkie kwestie związane z działalnością wolontariacką, a także będziecie mieli okazję podpisać umowy, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji tego zrobić 😉
Spotkanie z wolontariuszami to nie tylko okazja do pracy nad wspólnymi celami, ale również do integracji i budowania przyjaźni. Liczymy na Waszą obecność podczas najbliższego spotkania!
Do zobaczenia już wkrótce! 🌟🤗
[eng]
Fabulous volunteers (and those who want to become them) of the Multicultural Centre! 🌍🤝
We are excited to invite you to a meeting on 30 January! 🎉🎊
We want to share with you our plans for 2024 and invite you to actively participate in the life of the Centre. This is a unique opportunity for us to get to know you better and share ideas for developing our community.
During the meeting, we will present what projects and initiatives we are planning for the near and more distant future and introduce you to opportunities to get involved in this year’s activities. It will also be a great opportunity for you to share your experiences and feedback from you to us.
During the meeting, all issues related to volunteering will be discussed and you will also have the opportunity to sign contracts if you haven’t already had the chance to do so 😉
The volunteer meeting is not only an opportunity to work on common goals, but also to integrate and build friendships. We count on your presence at the upcoming meeting!

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na newsletter Centrum.


Data

sty 30 2024

Czas

18:00 - 19:30

Lokalizacja

sala: Ukraina - parter

Organizator

Centrum Wielokulturowe
Skip to content