„100 działań na 100-lecie niepodległości” – spotkanie informacyjne dot. otwartego konkursu ofert

Spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert pt. 100
działań na 100-lecie niepodległości znajdującego się na stronie
http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/100-dzia-a-na-100-lecie-niepodleg-o-ci-otwarty-konkurs-ofert-przeprowadzany-przez-c

Data

mar 19 2018

Czas

17:00 - 18:30

Lokalizacja

sala: Ukraina - parter

Organizator

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Skip to content