Розмовні заняття для українських дітей/ Zajęcia adaptacyjne dla dzieci ukraińskich

Розмовні заняття для українських дітей, що проводяться рідною мовою. Під час занять ми поговоримо про українську та польську культуру. Діти ознайомляться з історією та культурою польської мови, щоб полегшити їхню інтеграцію та підготувати до школи. Заняття слугуватимуть підтримці зв’язків з українською мовою та культурою.
Zajęcia konwersacyjne dla ukraińskich dzieci prowadzone są w języku ojczystym. Podczas zajęć porozmawiamy o kulturze ukraińskiej i Polskiej. Dzieci zapoznają się z historią i kulturą Polski, aby ułatwić ich integrację i przygotować się do szkoły. Zajęcia będą służyć utrzymywaniu kontaktów z językiem i kulturą ukraińską.

Data

lip 29 2022

Czas

12:30 - 13:30

Lokalizacja

sala: Erytrea I piętro

Organizator

Centrum Wielokulturowe
Skip to content