Projekt „Narzędziownik” – jak uczyć o prawach człowieka on line.

W ramach procedury mini-granty Natalia Gebert i Ewa Bielecka stworzyły publikację, która jest podsumowaniem poszukiwań i doświadczeń w uczeniu praw człowieka w trybie zdalnym (online). Pandemia koronawirusa zmusiła wszystkich do przestawienia się w pracy warsztatowej z bezpośredniego kontaktu z uczestnikami na wciąż dwukierunkowy, ale jednak ograniczony kontakt zdalny.
To sprawiło, że wiele narzędzi pracy wymagało zmiany lub wręcz wymiany. Zmusiło do całościowego spojrzenia na metody pracy i ich adekwatność w prowadzeniu warsztatów przez Internet.

Publikacja będzie pomocna dla wszystkich, którzy zajmują się edukacją równościową: pedagogów, trenerów, animatorów.

„Narzędziownik” do pobrania

Sztuczna śpiączka” wystawa prac białoruskich artystów.

Wystawę można było podziwiać w Centrum od 23 października do 13 listopada. „Sztuczna Śpiączka” ukazuje odczucia osób podczas śpiączki psychicznej i wychodzenie z niej. Wystawa skuoia się na doświadczeniach białoruskiej młodzieży twórczej, opowiada niebanalną historię życia i refleksje nad rewolucją, której doświadcza Białoruś.

Studenci o sobie:
„W grudniu 2020 roku my, studenci trzech konkurencyjnych ze sobą uczelni (Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki, Białoruska Państwowa Akademia Sztuk Pięknych i Białoruska Państwowa Akademia Muzyki), zjednoczyliśmy się, żeby razem walczyć o wolność i demokrację. Zobaczyliśmy, że możemy wyrażać nasze obywatelską postawę poprzez sztukę. Dlaczego? Bo w tym jesteśmy dobrzy! Chcieliśmy wspólnie rozwijać kulturę białoruską bez opresyjnej cenzury politycznej. Jednak sytuacja w Białorusi szybko się zmieniała, a wraz z nią zmieniało się nasze życie. Znaleźliśmy się pod presją ponieważ mieliśmy «czynne stanowisko», wielu z nas wyrzucono z uczelni, niektórzy musieli uciec z kraju.
Mimo tych wszystkich trudności Studenckie Stowarzyszenie Artystyczne (SOI) nie rozpadło się, tylko a jedynie zintensyfikowało swoją grę. Znajdując się w różnych okolicznościach życiowych i w różnych krajach, zyskaliśmy szerszą perspektywę. Postanowiliśmy skupić nasze działania wokół trudności związanych z rozwijaniem twórczego i zawodowego potencjału białoruskich studentów, młodzieży.
W ten sposób SOI przekształciła się z ruchu protestacyjnego studentów sztuki w platformę pomocy młodym kreatywnym Białorusinom, którzy chcą tworzyć sztukę w Nowej Białorusi i za granicą.”