Zapisy na kurs języka angielskiego, poziom A1

(POLSKA WERSJA)
Centrum Wielokulturowe w Warszawie organizuje rekrutację na nowy kurs języka angielskiego poziom A1. Zajęcia są całkowicie bezpłatne w przypadku 80% obecności. Rekrutacja rozpoczyna się 1-Grudnia 2018 do 15 Grudnia 2018, podzielona jest na dwa etapy: 1. zapis (ankieta) oraz 2. test sprawności językowej. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą rekrutację zostaną poinformowani o przyjęciu mailem z potwierdzeniem zapisu na kurs. Zajęcia rozpoczną się 7 stycznia 2019 a zakończą się 30 kwietnia 2019 roku. Aby rozpocząć rekrutację wypełnij ankietę tutaj: (ankieta).
Więcej informacji uzyskasz poprzez e-mail: said@cww.waw.pl lub przez telefon: (+ 48) 226481111, koordynator lektoratów – Saidali Ashurov.

(ENGLISH VERSION)
Multicultural Center in Warsaw announces a new recruitment of English language classes level A1. The classes are completely free of charge in case of 80% attendance. The recruitment will start on 1st December 2018 to 15th December 2018 and is divided into the following two steps: 1. Enrollment and 2. Level test. Accepted candidates will receive a confirmation email and the day of a level test. The classes will start on 7th January 2019 and continue up to 30th of April 2019. To participate in the English classes, please fill out the following form and send it: (application form)
For more information, you can contact us by e-mail: said@cww.waw.pl or by phone: (+ 48) 226481111, course coordinator – Saidali Ashurov

(РУССКАЯ ВЕРСИЯ)
Мультикультурный центр в Варшаве объявляет о новом наборе уроков английского языка на yровень A1. Занятия полностью бесплатны в случае 80% посещаемости. Набор учеников начинается с 1 декабря 2018 г до 15 декабря 2019 г и делится на два следующих этапа: 1. Регистрация и 2. Тест на определение уровня языка. Принятые кандидаты получат подтверждающее сообщение с назначенной датой на экзамен по электронной почте. Занятия начнутся 7 января 2019 года и продолжится до 30 апреля 2019 года
. Чтобы принять участие в занятиях по английскому языку, заполните следующую форму и отправьте ее: (заявка на участие)
Для получения дополнительной информации вы можете связаться с нами по электронной почте: said@cww.waw.pl или по телефону: (+48) 226481111 координатор курса – Сайдали Ашуров

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na newsletter Centrum. 


Ułatwienia dostępu

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)

FreshMail.pl