Wystawa zdjęć „Mury mówią”

W 2008 roku  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM realizowało projekt edukacyjny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pt.
„Mury Mówią. Znaki wrogości – zrozumieć – reagować”.
Celem projektu było uwrażliwienie młodych warszawiaków na przejawy dyskryminacji rasowej i etnicznej w przestrzeni publicznej oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności przydatne w przeciwdziałaniu tym zjawiskom. Projekt zrealizowany został  dzięki dofinansowaniu ze środków Biura Edukacji  M. St. Warszawy.

W Warszawie, podobnie jak w wielu innych polskich miastach, elewacje budynków, ogrodzenia, znaki drogowe, przyczółki mostów pokrywają znaki wrogości – napisy i symbole, wyrażające treści rasistowskie oraz nawołujące do agresji i nietolerancji. Tymczasem wielu młodych ludzi nie zgadza się na to, aby te znaki nienawiści i pogardy znajdowały się w ich otoczeniu – nie posiadają jednak informacji do kogo należy się zwracać o ich usunięcie, nie są do końca pewni ich znaczenia, lub nie wiedzą, jaka ideologia kryje się za pewnymi symbolami i hasłami.

Dlatego zaprosiliśmy młodzież warszawską do udziału w szkoleniu oraz zachęciliśmy do nadsyłania zdjęć, na których zostały utrwalone znaki nienawiści, wlepki, plakaty odnalezione w przestrzeni warszawskiej (elewacje budynków, mury, komunikacja miejska itd.), prezentujące treści rasistowskie i ksenofobiczne.

Prezentowana obecnie w Centrum Wielokulturowym galeria zdjęć jest rezultatem tego projektu.

RELACJA I GALERIA PROJEKTU

 

 

Ułatwienia dostępu

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)

FreshMail.pl