Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/olczak_prohumanum/public_html/centrumwielokulturowe.waw.pl/wp-content/themes/cw_waw_pl/framework/helpers/wp_head.php on line 241

Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/olczak_prohumanum/public_html/centrumwielokulturowe.waw.pl/wp-content/themes/cw_waw_pl/framework/helpers/wp_head.php on line 242

PIERWSZY ETAP ZNOSZENIA OGRANICZEŃ/THE FIRST STAGE OF LIFTING THE RESTRICTIONS/ПЕРВЫЙ ЭТАП СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ

COVID-19

OD 20 KWIETNIA PIERWSZY ETAP ZNOSZENIA OGRANICZEŃ

Wprowadzone zostaną nowe zasady w związku z epidemią COVID-19

Zasady dla handlu i usług:

– Od 20 kwietnia w sklepach mniejszych niż 100m2 może przebywać liczba osób 4 razy większa od liczby kas w danym sklepie.
– Jeżeli sklep ma powierzchnię większą niż 100m2, może w nim przebywać 1 osoba na 15m2 powierzchni

Zasady życia społecznego:
– Otwarte ponownie zostaną lasy i parki, będzie można w nich uprawiać aktywności dla poprawy kondycji psychicznej z zachowaniem dystansu i zakrywając usta oraz nos. Zamknięte pozostają place zabaw.
– w obrzędach kultu religijnego może brać udział 1 osoba na 15m2 powierzchni świątyni
– Młodzież powyżej 13. roku życia może przemieszczać się na zewnątrz bez opieki osoby dorosłej; z zachowaniem obowiązujących obostrzeń

Zdejmowanie obostrzeń będzie miało miejsce stopniowo – po wcześniejszej analizie wyznaczone zostaną kolejne etapy.

Przejście do kolejnych etapów zdejmowania obostrzeń uzależnione będzie od:
– wzrostu zachorowań, w tym przypadków ciężkich
– wydajności szpitali jednoimiennych i całej służby zdrowia
– realizacji przez podmioty odpowiedzialne wytycznych sanitarnych.

🇬🇧COVID-19

FROM APRIL 20, THE FIRST STAGE OF LIFTING THE RESTRICTIONS

Due to COVID-19 epidemic those new rules will be introduced:

Rules for trade and services:
– From April 20, the number of people in stores smaller than 100m2, may be 4 times the number of cash registers in that shop
– If the area of the store has ​​more than 100m2, there may be 1 person per 15m2 of space

Rules of social life:
– Forests and parks will be reopened, you will be able to do activities your well-being, while maintaining distance and covering your mouth and nose. Playgrounds remain closed.
– 1 person per 15m2 of temple space during religious rituals
– Youth over 13 years of age can be outside without adult supervision; in conformity to the restrictions

Removing restrictions will take place gradually – after prior analysis, the next stages will be set.

The transition to the next stages of removing restrictions will depend on:
– increase in infection rate, including severe cases
– efficiency of single-name hospitals and entire health care
– implementation of sanitary guidelines by the duty holders

🇷🇺 COVID-19

С 20 АПРЕЛЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ
Будут введены новые правила в связи с эпидемией
COVID-19.
Правила торговли и услуг:
– С 20 апреля в магазинах площадью меньше 100м2 может пребывать количество людей в 4 раза больше,чем количество касс в данном магазине.
– Если магазин имеет площадь более чем 100м2, может в нем пребывать 1 человек на площади 15м2.

Правила ведения общественной деятельности:
– Снова будут открыты леса и парки, можно заниматься деятельностью для улучшения психологического состояния,при условии соблюдения дистанции и держа прикрытыми рот и нос.
– Закрытыми ещё остаются детские площадки.
– В церквях и культовых зданиях может находится один человек на 15м2 площади храма.

Подростки старше 13 лет могут передвигаться без сопровождения взрослого; при условии соблюдения применимых ограничений.Снятие ограничений будет проходить постепенно – после предварительного анализа будут обозначены последующие этапы.

Переход к следующим этапам снятия ограничений будет зависеть от :
– роста заболеваемости, в том числе от количества мест в больницах
– эффективности работы службы здравоохранения
– выполнения ими санитарных норм.

Komentarze

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

pl_PLPolish

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)