Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/olczak_prohumanum/public_html/centrumwielokulturowe.waw.pl/wp-content/themes/cw_waw_pl/framework/helpers/wp_head.php on line 241

Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/olczak_prohumanum/public_html/centrumwielokulturowe.waw.pl/wp-content/themes/cw_waw_pl/framework/helpers/wp_head.php on line 242

Nowe obostrzenia w związku z epidemią od 16.04. 2020

FOR ENGLISH SCROLL DOWN⤵️⤵️⤵️
РУССКИЙ ЯЗЫК НИЖЕ ⤵️⤵️⤵️

🇵🇱 Od 16 kwietnia 2020 (czwartek):
– każda osoba w miejscu publicznym (na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy) będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos.
– matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone; odbędą się najwcześniej w czerwcu.

Przedłużone zostało obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa (m.in. ograniczenia w przemieszczaniu się, limity wiernych w kościołach, które obowiązują również podczas świąt wielkanocnych).

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:
zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę – pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj);
– obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

🇬🇧 From April 16, 2020 (Thursday):
– any person in a public place, (on the streets, in offices, shops or places where services are provided and workplaces) will have to wear a mask, scarf or handkerchief that covers both the mouth and nose,
– matura exam and elementary school final exam will be postponed; will take place not earlier than June.

All existing safety rules have been extended (including restrictions on movement, limits on the number of people in churches; also apply during Easter).

Until Sunday, May 3, the following applies:
– closing borders (Polish citizens, foreigners who are spouses or children of Polish citizens, people who have the right of permanent or temporary residence in Poland or a work permit have the right to cross Polish border- the full list of exemptions can be found here);
– obligatory quarantine for people crossing Polish border.

🇷🇺 С 16 апреля 2020 года (четверг):
– каждый человек в общественном месте (на улицах, в офисах, в магазинах, в местах оказания услуг и на рабочих местах) должен будет носить маску, шарф или платок, закрывающий рот и нос,
– выпускные экзамены и экзамены для восьмых классов будут перенесены; они пройдут в июне.

Продлен срок действия всех существующих правил безопасности (включая ограничения на передвижение, ограничения на количество верующих в церквях, которые также будут действовать во время Пасхальных праздников).

До воскресенья 3 мая по-прежнему действует:
– закрытие границ (право на пересечение польской границы по-прежнему имеют, в частности, граждане Республики Польша, иностранцы, которые являются супругами или детьми польских граждан и лица, имеющие право постоянного или временного пребывания на территории Польши или разрешение на работу – полный перечень исключений доступен здесь);
– обязательный карантин для лиц, пересекающих границу с Польшей.

Komentarze

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

pl_PLPolish

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)