Nasze uczestnictwo w 22 edycji Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego PCK

19-23.11.2019 odbyła się 22 edycja Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż  w Rzdziejowicach. Centrum Wielokulturowe reprezentowała nasza koleżanka, Małgorzata Sójka.

Zajęcia poprowadzili eksperci i praktycy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wykładowcy renomowanych uniwersytetów i uczelni wojskowych, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Marynarki Wojennej oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Wykładom teoretycznym towarzyszyło rozwiązywanie kazusów, dyskusje i wieczory tematyczne. Program obejął, m.in.:

  • międzynarodowe prawo humanitarne wobec światowego problemu broni powodujących nadmierne cierpienia;
  • niemiędzynarodowe konflikty zbrojne, konflikty asymetryczne;
  • ochrona praw człowieka w sytuacji konfliktu zbrojnego;
  • implementacja międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych;
  • ochrona dóbr kultury w obliczu konfliktu zbrojenego czy klęski żywiołowej
  • ochrona znaku Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz historia i organizacja PCK                   oraz wiele innych tematów

Wśród słuchaczy znaleźli się studenci, adwokaci, przedstawiciele służb mundurowych, uczelni oraz organizacji pozarządowych.

Poniższe zdjęcia dzięki uprzejmości Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz Fundacji La Strada. 

Ułatwienia dostępu

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)

FreshMail.pl