Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/olczak_prohumanum/public_html/centrumwielokulturowe.waw.pl/wp-content/themes/cw_waw_pl/framework/helpers/wp_head.php on line 241

Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/olczak_prohumanum/public_html/centrumwielokulturowe.waw.pl/wp-content/themes/cw_waw_pl/framework/helpers/wp_head.php on line 242

Mobilny Punkt Poradnictwa/Mobile Consulting Point/ Мобильный консультационный пункт

Mobilny Punkt Poradnictwa

Objazdowy punkt wydawania paczek żywnościowych. Autobus jeździ codziennie ulicami Warszawy od godziny 8 do 15 po trasach najbardziej uczęszczanych przez bezdomnych. Ma osiem stałych przystanków, więc bezdomni wiedzą, gdzie i o której mają się go spodziewać. Na każdym przystanku autobus stoi od około 30 do 50 minut. Ta akcja pomocowa jest możliwa dzięki wsparciu Banku Żywności SOS i Fundacji Kapucyńskiej im. bł. Aniceta Koplińskiego. Prowadzą go na zlecenie miasta i przy wsparciu Zarządu Transportu Miejskiego i Miejskich Zakładów Autobusowych organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, Fortior-Fundacja Dla Wielu i Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża. W dniu 30 kwietnia 2020 roku poinformowano o przedłużeniu funkcjonowania linii MPP (Mobilnego Punktu Poradnictwa) do 31 lipca.


Rozkład jazdy:

Godziny postojuPrzystanek
08:00 – 08:30Dw. Wschodni (Kijowska) 09
09:00 – 09:30Metro Stadion Narodowy 03
10:00 – 10:30Plac Zawiszy 10
11:00 – 11:30Metro Księcia Janusza 08
12:00 – 12:30Nowolipki 02
13:00 – 13:30Rondo „Radosława” 02
14:00 – 14:30Park Traugutta 01
15:00 – 15:30Namysłowska 01

Mobile Consulting Point

The Mobile Consulting Point is an initiative to support the homeless, also by delivering food parcels. The MCP bus cruises through Warsaw every day from 8.00 am to 3.00 pm, and its route goes through those points in the city, which are most often frequented by the homeless. There are eight regular stops, so the homeless know where and when to expect the bus to arrive. The bus spends 30-50 minutes at each stop. This form of assistance has been made possible thanks to the suport of Bank Żywności SOS and Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego. It is run under a contract with the city, with the support of the Municipal Transportation Board and the Municipal Bus Company, by the following NGOs: Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, Fortior-Fundacja Dla Wielu and Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża. On 30 April 2020 it was announced that the operation of the MCP line would be extended until 31 July.


Timetable:

TimesStop
08:00 – 08:30Dw. Wschodni (Kijowska) 09
09:00 – 09:30Metro Stadion Narodowy 03
10:00 – 10:30Plac Zawiszy 10
11:00 – 11:30Metro Księcia Janusza 08
12:00 – 12:30Nowolipki 02
13:00 – 13:30Rondo „Radosława” 02
14:00 – 14:30Park Traugutta 01
15:00 – 15:30Namysłowska 01

Мобильный консультационный пункт

Мобильный пункт выдачи продуктов питания. Автобус курсирует ежедневно по улицам Варшавы с 8 утра до 15 вечера по маршрутам, где чаще всего бывают бездомные. У него есть восемь остановок с постоянным графиком приезда, поэтому бездомные знают, где и когда его ждать. На каждой из остановок автобус стоит от 30 до 50 минут. Эта акция помощи проходит благодаря поддержке Банка пищевых продуктов SOS и Фонда капуцинов им. Аницета Коплинского. Данную акцию по заказу города и при поддержке Транспортного управления города и Городских автобусных предприятий проводят такие общественные организации: Ассоциация помощи и социального вмешательства, Общество Помощи им. Св. Брата Альберта Коло Варшава-Прага, Фонд Фортиора для многих, а также Мокотовский хоспис Святого Креста. 30 апреля 2020 года было объявлено о продлении функционирования линии МКП (Мобильного консультационного пункта) до 31 июля.

График движения

Время стоянкиОстановка
08:00 – 08:30Dw. Wschodni (Kijowska) 09
09:00 – 09:30Metro Stadion Narodowy 03
10:00 – 10:30Plac Zawiszy 10
11:00 – 11:30Metro Księcia Janusza 08
12:00 – 12:30Nowolipki 02
13:00 – 13:30Rondo „Radosława” 02
14:00 – 14:30Park Traugutta 01
15:00 – 15:30Namysłowska 01

Мобільний консультаційний пункт

Мобільний пункт видачі продуктів харчування. Автобус їздить щодня вулицями Варшави з 8 ранку до 15 вечора маршрутами, які найчастіше відвідують бездомні. Він має вісім зупинок з постійним часом прибуття, тому бездомні знають, де і о котрій його очікувати. На кожній зупинці автобус стоїть приблизно від 30 до 50 хвилин. Ця акція допомоги відбувається завдяки підтримці Банку харчових продуктів SOS та Фонду капуцинів ім. Аніцета Коплінського. Дану акцію на замовлення міста та за сприяння Транспортного управління міста і Міських автобусних підприємств реалізують наступні громадські організації:  Асоціація допомоги та соціального втручання, Товариство Допомоги ім. Св. Брата Альберта Коло Варшава-Прага, Фонд Фортіора для багатьох та Мокотовський хоспіс Святого Хреста. 30 квітня 2020 року було оголошено про продовження функціонування лінії MКП (Мобільного консультаційного пункту) до 31 липня.

Розклад руху

Час зупинокЗупинка
08:00 – 08:30Dw. Wschodni (Kijowska) 09
09:00 – 09:30Metro Stadion Narodowy 03
10:00 – 10:30Plac Zawiszy 10
11:00 – 11:30Metro Księcia Janusza 08
12:00 – 12:30Nowolipki 02
13:00 – 13:30Rondo „Radosława” 02
14:00 – 14:30Park Traugutta 01
15:00 – 15:30Namysłowska 01

Komentarze

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

pl_PLPolish

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)