Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/olczak_prohumanum/public_html/centrumwielokulturowe.waw.pl/wp-content/themes/cw_waw_pl/framework/helpers/wp_head.php on line 241

Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/olczak_prohumanum/public_html/centrumwielokulturowe.waw.pl/wp-content/themes/cw_waw_pl/framework/helpers/wp_head.php on line 242

Lato w mieście – pomoc w nauce z uśmiechem. Zapraszamy dzieci na korepetycje!

Wszystkich zaskoczyła i dotknęła pandemia COVID-19, są jednak grupy dla których ta sytuacja jest szczególnie dotkliwa. Należą do nich dzieci, a zwłaszcza dzieci migrantów/ek. To one, które właśnie rozpoczęły życie w nowym kraju z nowym językiem, kulturą i rówieśnikami, potrzebują naszej szczególnej pomocy.

Jeśli w Państwa otoczeniu, szkole, sąsiedztwie, świetlicy i innych miejscach są takie dzieci, proszę powiadomić ich rodziców, że w Centrum Wielokulturowym udzielamy pomocy w nauce języka polskiego i innych przedmiotach a do tego oferujemy trochę zabawy i drobny poczęstunek (soki, woda, przegryzki). Zapisy na korepetycje przyjmujemy do końca wakacji. Każde dziecko pracować będzie z jednym korepetytorem/ką, zagwarantowane są wszelkie warunki sanitarne obowiązujące w czasie pandemii.

Zgłoszenia przyjmujemy według załączonego pliku, drogą elektroniczną, telefonicznie 22 648 11 11 oraz mailowo: edukacja@cww.waw.pl

FORMULARZ

SUMMER IN THE CITY – help to learn with joy

All of us were surprised and affected by the COVID-19 pandemic, but there are groups for whom this situation is particularly severe. These include children, especially the children of migrants. They have just started life in a new country with language, culture and peers unknown to them. They need our special support.

If there are such children in your surroundings, school, neighborhood, common room and other places, please inform their parents that in the Warsaw Multicultural Center we help in learning Polish and other subjects as well as we offer some fun and small refreshments (juices, water, snacks). We accept registration for tutoring until the end of the summer holidays. Each child will work with one tutor, all sanitary conditions applicable during a pandemic are guaranteed.

Applications are accepted according to the attached file, electronically, via phone 22 648 11 11 and e-mail: edukacja@cww.waw.pl

FORM

ЛЕТО В ГОРОДЕ – помогите учиться с улыбкой

Все мы были удивлены и затронуты пандемией COVID-19, но есть группы, на которых эта ситуация серьезно повлияла. К ним относятся дети, особенно дети мигрантов. Они только начали жизнь в новой стране с неизвестным им языком, культурой и сверстниками. Им нужна наша особая поддержка.

Если по соседству, в вашем окружении, школе, комнате отдыха и других местах есть такие дети, сообщите их родителям, что в Варшавском Мультикультурном Центре мы помогаем изучать польский и другие предметы, а также предлагаем немного веселья, легкие закуски и напитки (соки, вода). Мы принимаем регистрацию на репетиторство до конца летних каникул. Каждый ребенок будет работать с одним воспитателем, все санитарные условия, применимые во время пандемии, гарантированы.

Заявки принимаются в соответствии с приложенным файлом, в электронном виде, по телефону 22 648 11 11 и электронной почте: edukacja@cww.waw.pl

ФОРМА

Komentarze

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

pl_PLPolish

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)