Kurs języka angielskiego dla początkujących

(POLSKI)

Centrum Wielokulturowe w Warszawie organizuje rekrutację na nowy kurs języka angielskiego dla początkujących. Zajęcia są bezpłatne. Prowadzącym będzie Saidali Ashurov. Rekrutacja rozpoczyna się 16 sierpnia, podzielona jest na dwa etapy: 1. zapis (ankieta) oraz 2. test sprawności językowej. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą rekrutację zostaną poinformowani o przyjęciu mailem z potwierdzeniem zapisu na kurs. Zajęcia rozpoczną się 5 września a zakończą się 31 października 2018 roku. Aby rozpocząć rekrutację wypełnij ankietę tutaj: (ANKIETA).

Więcej informacji uzyskasz poprzez e-mail: said@cww.waw.pl lub przez telefon: (+ 48) 226481111, koordynator lektoratów – Saidali Ashurov.

(ENGLISH VERSION)

Multicultural Center in Warsaw announces a new recruitment of English language classes for beginners. The classes are completely free of charge and carry out by Saidali Ashurov. The recruitment will starts on 16.08.2018 and divided in the following two stegs: 1.Enrollment and 2. Level test. Accepted candidates will receive a confirmation email and the day of level test. The classes will start on 5th of September 2018 and continue up to 31th of October 2018. To participate in the English classes, please fill out the following form and send it: (APPLICATION FORM)

For more information, you can contact us by e-mail: said@cww.waw.pl or by phone: (+ 48) 226481111, course coordinator – Saidali Ashurov

 (РУССКАЯ ВЕРСИЯ)

Мультикультурный центр в Варшаве объявляет о новом наборе уроков английского языка для начинающих. Занятия полностью бесплатны и проводятся Саидали Ашуров. Набор учеников начинается с 16.08.2018 г и делится на два следующих этапа: 1. Регистрация и 2. Тест на определение уровня языка. Принятые кандидаты получают подтверждающее сообщение  с назначенной датой на экзамен по электронной почте. Занятия начнутся 5 сентября 2018 года и продолжится до 31 октября 2018 года. Чтобы принять участие в занятиях по английскому языку, заполните следующую форму и отправьте ее: (Заявка)

Для получения дополнительной информации вы можете связаться с нами по электронной почте: said@cww.waw.pl или по телефону: (+ 48) 226481111 координатор курса – Сайдали Ашуров

Ułatwienia dostępu

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)

FreshMail.pl