Fundusz #MYZWAMI/ #MYZWAMI Фонд/ #MYZWAMI Fund

[PL] [UA] [ENG]🇺🇦 Z przyjemnością ogłaszamy, że 8 marca 2022 roku, w Dzień Kobiet, powstał Fundusz #MYZWAMI, mający na celu wsparcie dla kobiet i dzieci z Ukrainy. Fundusz został stworzony przez Centrum Wielokulturowe w Warszawie i Stowarzyszenie Pro Humanum. Gromadzone w nim środki zostaną przeznaczone na długofalową pomoc dla wszystkich kobiet i ich rodzin, które muszą odnaleźć się w Polsce po wyjeździe z kraju objętego wojną.

🇺🇦 Chętnych do wsparcia zachęcamy do wpłacania pieniędzy na konto: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM Numer konta:
28 1090 2590 0000 0001 4989 0974

[UA]🇺🇦 Раді повідомити, що 8 березня 2022 року, у Жіночий день, було створено Фонд підтримки жінок та дітей з України #MYZWAMI Фонд засновано Мультикультурним центром у Варшаві та Асоціацією Pro Humanum. Кошти, зібрані в рамках Фонду, будуть спрямовані на довгострокову допомогу всім жінкам та їхнім родинам, яким довелось опинитися в Польщі через військові дії в Україні

.🇺🇦 Якщо ви готові підтримати нашу ініціативу, просимо вплачувати гроші на рахунок:Асоціація розвитку громадянського суспільства PRO HUMANUM Номер рахунку:
28 1090 2590 0000 0001 4989 0974
[ENG]

We are pleased to announce that on 8 March 2022, Women’s Day, the #MYZWAMI Fund was created to support women and children from Ukraine. The fund was created by the Multicultural Centre in Warsaw and the Pro Humanum Association. The funds collected will be used to provide long-term assistance to all women and their families who have to find their way in Poland after leaving a country at war.

If you would like to support us, we encourage you to transfer money to the following account: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
28 1090 2590 0000 0001 4989 0974

REGULAMIN FUNDUSZU: